Oferujemy bezpłatną i płatną wersję umowy najmu — sam decydujesz, który wariant jest dla Ciebie korzystniejszy.

Nasza kancelaria stworzyła wyjątkowy generator umowy najmu lokalu (umowa najmu mieszkania), za pomocą którego samodzielnie i bez pomocy prawnika stworzysz własną, rozbudowaną umowę, zabezpieczającą Twoje interesy w takim zakresie, w jakim będziesz chciał. 

Umowa najmu dostępna jest w dwóch wariantach. Wariant okrojony zawiera tylko podstawowe zapisy ochrony prawnej. Wariant pełny, nie tylko kompleksowo zabezpiecza zabezpiecza przed wszelkiego rodzaju nieporozumieniami, ale umożliwia też w dużym stopniu zindywidualizować umowę. Pozwala to wygenerować umowę bardziej korzystną dla jednej ze stron, czyli dla Ciebie (niezależnie od tego czy jesteś najemcą, czy wynajmującym).

 

  Wersja okrojona » Wersja pełna »
  bezpłatna 123,0039,00 zł *
15 minut konsultacji z prawnikiem
** (w trakcie wypełniania umowy)
NIE TAK
15 minut konsultacji z prawnikiem
** (po podpisaniu umowy - jeżeli dojdzie do sporu pomiędzy stronami)
NIE TAK
Podstawowe oświadczenia stron TAK TAK
Rozbudowane oświadczenia Stron NIE TAK
Podstawowe określenie przedmiotu najmu TAK TAK
Rozbudowane określenie przedmiotu najmu NIE TAK
Podstawowe określenie mediów TAK TAK
Rozbudowane określenie mediów NIE TAK
Opis przedmiotu najmu TAK TAK
Opis wyposażenia lokalu NIE TAK
Zobowiązanie najemcy do przeprowadzenia remontu po zawarciu umowy NIE TAK
Przejęcie umowy przez inną osobę NIE TAK
Zabezpieczenie prawa do rozporządzania lub nierozporządzania lokalem NIE TAK
Czas trwania umowy TAK TAK
Możliwość automatycznego przedłużenia umowy NIE TAK
Podstawowe określenie czynszu i opłat TAK TAK
Wyszczególnienie składników czynszu i opłat NIE TAK
Podwyższenie czynszu i opłat NIE TAK
Kaucja zabezpieczająca NIE TAK
Określenie dnia zapłaty NIE TAK
Protokół zdawczo-odbiorczy NIE TAK
Ubezpieczenie lokalu NIE TAK
Prawo do zamieszkania innych osób NIE TAK
Dopuszczalność przekazania lokalu innym osobom NIE TAK
Obowiązki związane z remontami i naprawami NIE TAK
Zasady rozliczeń kosztów remontów i napraw NIE TAK
Podstawowe prawa i obowiązki Wynajmującego TAK TAK
Rozbudowane prawa i obowiązki Wynajmującego NIE TAK
Podstawowe prawa i obowiązki Najemcy TAK TAK
Rozbudowane prawa i obowiązki Najemcy NIE TAK
Rzeczy Najemcy NIE TAK
Podstawowe sposoby rozwiązania Umowy TAK TAK
Zasady zwrotu lokalu NIE TAK
Kary umowne NIE TAK
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie NIE TAK
Szczegółowy sposób kontaktu między Stronami NIE TAK
Możliwość odpłatnej konsultacji z prawnikiem w trakcie wypełniania umowy w cenie 12zł za każdy konsultowany paragraf TAK TAK
  Przejdź do formularza » Przejdź do formularza »

* - Cena tylko dla płatności przelewem (Przelewy24), dla płatności SMS obowiązuje cena 17,22zł.
** - Cena obejmuje 15 minut konsultacji telefonicznej / skype z naszym prawnikiem.