Wybierz rodzaj umowy:

 

 

Uwaga! Upewnij się co kupujesz / sprzedajesz.

Aby upewnić się, jaka jest historia pojazdu, czy nie jest kradziony - sprawdź VIN pojazdu w centralnej bazie danych CEP, dostępnej na stronie: www.historiapojazdu.gov.pl.

Możesz również zweryfikować podstawowe informacje o pojeździe w innych rejestrach takich jak Europejski Rejestr Pojazdów lub korzystając z dekoderów VIN.

Dekodery VIN umożliwiają sprawdzenie daty i miejsca produkcji, a w przypadku niektórych marek nawet listy wyposażenia i historii serwisowej z aktualnym przebiegiem, wykonanymi pracami, wymienianymi częściami, naprawami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi oraz akcjami serwisowymi.